Derneğimiz seçimli olağan genel kurulu duyurusu

Sayın Üyemiz

    Derneğimizin 2019 yılı Seçimli OlağanGenel Kurulunun 14 MAYIS 2019 Salı günü, Cemal Gürsel Caddesi No: 5 K.7/14 Karşıyaka adresindeki dernek binasında saat: 19.12’de ,toplanmasına, yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde toplantının 21 MAYIS 20189Salı günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın aşağıdaki gündem uyarınca yapılmasına,

     Genel Kurul duyurusunun www.1912karsiyaka.com  adresindeki resmi sitemizden, Sosyal medya üzerinden, 1912 Karşıyaka Derneği üyelerinin google.groups ve yahoogroups üzerinde kayıtlı e-posta gruplarından, ayrıca üyelerin kayıtlı cep telefonlarına SMS gönderilerek yapılmasına, bu konuda dernek başkanına yetki verilmesine.oybirliği ile karar verilmiştir.

                                                                         1912 KARŞIYAKA DERNEĞİ

GÜNDEM :

1-      Dernek başkanının açış konuşması,

2-      Divan seçimi, divana tutanakları imza yetkisinin verilmesi,

3-      Saygı duruşu ve istiklal marşı,

4-      Yönetim çalışma (faaliyet) raporunun bilanço ve gelir gider tablolarının            okunması,

5-      Yönetim Kurulunun İdari ve mali olarak ibrasının ayrı ayrı oylanması,

6-      Denetim Kurulu raporunun okunması,

7-      Denetim Kurulunun ibrası,

8-      Dernek Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Disiplin Kurulu asil ve yedek           üyelerinin seçimi,

9-      Dernek yeni dönem taslak bütçenin okunup oylanması,

10-      Yönetim Kuruluna yeni dönemde, iki yıl süreyle derneğimizi temsil ve               imza yetkisinin verilmesi,

11-      Seçilen yeni başkanın teşekkür konuşması,

12-      Dilek ve temenniler ve kapanış.