2018 MALİ GENEL KURULU DUYURUSU

Sayın Üyemiz

    Derneğimizin Mali Genel Kurulunun 15 MAYIS 2018 Salı günü, Cemal Gürsel Caddesi No: 5 K.7/14 Karşıyaka adresindeki dernek binasında saat: 19.12’de ,toplanmasına, yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde toplantının 22 MAYIS 2018 Salı günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın aşağıdaki gündem uyarınca yapılmasına,

     Genel Kurul duyurusunun www.1912karsiyaka.com  adresindeki resmi sitemizden, Sosyal medya üzerinden, 1912 Karşıyaka Derneği üyelerinin google.groups ve yahoogroups üzerinde kayıtlı e-posta gruplarından, ayrıca üyelerin kayıtlı cep telefonlarına SMS gönderilerek yapılmasına, bu konuda dernek başkanına yetki verilmesine.oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

GÜNDEM :

1-      Dernek başkanının açış konuşması,

2-      Divan seçimi, divana tutanakları imza yetkisinin verilmesi,

3-      Saygı duruşu ve istiklal marşı,

4-      Yönetim çalışma (faaliyet) raporunun bilanço ve gelir gider tablolarının okunması,

5-      Yönetim Kurulunun İdari ve mali olarak ibrasının ayrı ayrı oylanması,

6-      Denetim Kurulu raporunun okunması,

7-      Denetim Kurulunun ibrası,

8-      Taslak bütçenin okunup oylanması,

9-      Yönetim Kuruluna yeni dönemde, bir yıl süreyle derneğimizi temsil ve imza  

         yetkisinin verilmesi,

10-  Dilek ve temenniler

11-  Kapanış

 

 

                                                                                              1912 Karşıyaka Derneği

                                                                                        Yönetim Kurulu adına Başkan

                                                                                                     Ekber Göçer