Karşıyaka Life Dergisi Haziran Ayında yayınlanan söyleşisi

Karşıyaka Life Dergisi Haziran Ayında yayınlanan söyleşisi

Karşıyaka da DEV bir dernek: 1912 Karşıyaka Derneği

Başkan Sait Gürsoy ile derneğin Alaybey yalısındaki binasında konuştuk ve merak edilen herşeyi sorduk.Samimi cevaplar aldık.
Başkan Sait Gürsoy ve Dernekle ilgili bilgiler konusunda bizlere yardımcı olan Genel sekreter Cem Karagözlü’ye teşekkür ederiz.

Aralarında eski kulüp başkanları ve yöneticilerin bulunduğu 101 seçkin üye ile yola çıkan dernek,kısa ve orta vadeli planlarla kulübe katkı sağlamayı amaçlıyor.
2004 yılında kurulan dernek,geçtiğimiz mart ayında yaptığı seçimle gücüne güç katarak yeniden yapılandı.Başkanlığa Sait Gürsoy’un seçildiği kongrede yönetim kurulu şu üyelerden oluştu.
Savaş Özerdem,Turhan Gürsel Urhan,Ziyanur Hasbay,Seyhan Evlioğlu,Muhittin Bilget,Cem Karagözlü,Yücel Çağatay,Tufan Konuk,Togan Toprak,Gökhan Şensan,Hüseyin Koç,Serkan İncekaş,Mustafa Özçakar,Osman Hilmi Damar,Ali Yavuz,Barbaros Karabulut,Korhan Yetiş
Başkan Sait Gürsoy Karşıyaka ve KSK’nin tarihi ve kültürel değerlerini araştırıp yaygınlaştırmak,ulusal ve uluslararası sportif başarıları arttırarak KSK sevgisini kazandırmak istiyoruz.Kalıcı ekonomik mali kaynak sağlayacak projeleri geliştireceğiz.KSK’ye hizmet veren futbolcu ve yöneticilere sahip çıkarak,vefa ve şükran duygularını ortaya koyacağız.Bu arada sportif sosyal ve kültürel tesisler açarak sporu da özendireceğiz.

Yücel Çağatay: 1912 Karşıyaka Derneği nasıl kuruldu?
Sait Gürsoy: 1912 Karşıyaka Platformu çatısı altında Karşıyaka Spor Kulübünün kurumsallaşması ve gelecek için model oluşturmak amacıyla 20 Nisan 2002 tarihinde gerçekleştirilen Karşıyaka Arama Konferansı ile temeli atıldı. Gerçekleştirdiğimiz bu etkinlik, Türkiye’de bir spor kulübü tarafından düzenlenen ilk arama konferansıydı. Bizim bir yıl ardımızdan ancak Galatasaray gerçekleştirebildi. Ancak bizimki hala farklıydı. Zira hem bir spor kulübü olan KSK’yi hem de Karşıyaka’yı bir ilçe olarak tartışan konferanstı. Arama konferansına camiadan yaklaşık 80 kişi davet edilmiş ve Efes otelinde gerçekleştirilen bu toplantıya 50 civarında katılımcı icabet etmişti. Toplantıyı düzenlemekteki amacımız “Karşıyakalı kimliğimizin ışığında bizler kimiz, neler yapabiliriz, ortak akıl geliştirerek, vizyon, misyon ve stratejilerimizi nasıl belirleyebiliriz?” sorularına yanıt aramaktı. Arama konferansında ortak oturumlarda sorunlar ve yapılması gerekenler tartışıldıktan sonra, kurumsal, bireysel ve kent kimliği stüdyoları oluşturulmuş ve konular tartışılmıştı. Arama konferansı sonrasında yaklaşık 150 sayfalık bir metin elde edilmişti. Konferansın ardından yaklaşık bir yıllık sürede düşüncelerin olgunlaşması ve yeni bir örgütlenmeye ihtiyaç olup olmadığının araştırılmasıyla geçildi. 41 kişiden oluşan kurucu üyelerimizle 1912 Karşıyaka Derneğini vücuda getirdik. 1912 Karşıyaka Platformu bu tarihten itibaren tüzel kişiliğe kavuşarak, 1912 Karşıyaka Derneği’ne dönüşmüştür. Derneğimizin kurucu ve ilk dönem başkanlığını Sayın Mehmet Ali Kasalı yaptı. Sonra sırası ile Sayın Turhan Gürsel Urhan, Sayın Ziyanur Hasbay ve son olarak da Sayın Sait Gürsoy başkanlığa seçilmiştir.

Yücel Çağatay: 1912 Karşıyaka Derneğinin ana hedef projeleri nedir?
Sait Gürsoy: Derneğin ana hedefleri kuruluş tüzüğünde de yazdığı üzere özetle;
· Karşıyaka ve KSK’ nün tarihi ve kültürel değerlerini araştırmak, yaygınlaştırmak, korumak.
· Ulusal ve uluslararası düzeyde Karşıyaka ve KSK sevgisinin yaygınlaştırmak, yoğunlaştırmak, KSK camiamızı ve taraftar kitlemizi genişletmek, dayanışmayı arttırmak. Karşıyaka lobisini, kamuoyunun oluşturmak.
· Sporcu yetiştirmek, özendirmek, ödüllendirmek, yarışmaları izleme ilgisini, KSK’nün ulusal ve uluslararası sportif başarılarını arttırmak.
· Spor araştırma ve eğitim merkezleri, spor okulları, halk ve sporcu sağlığı eğitimi ve tedavisi merkezleri, Karşıyaka Koleji ve Üniversitesi gibi Eğitim Kurumları Kurmak, kurslar, dershaneler açmak, bilgi teknolojisi ve iletişiminde yer almak.
· KSK’ne kendi gelirleri ile yönetilebileceği kalıcı ekonomik mali kaynak sağlayacak projeler geliştirmek ve uygulamak, halkın katılımını sağlamak, Karşıyaka imajını, renklerini, logo vd. marka özelliklerini, tüketim gücünü harekete geçirmek.
· KSK’nün Ülke Spor yönetimlerinde yer almasını temin etmek, mahalli ve bölgesel spor klüpleri ile birliktelikleri, diyalogları geliştirmek.
· KSK’ne hizmet veren sporculara, yöneticilerine sahip çıkmak, vefa ve şükran duygularının ortaya koymak.
· Sportif, Sosyal ve kültürel tesisler açmak, işletmek, etkinlikler düzenlemek, Karşıyaka’nın sosyal, kültürel, ekonomik yapısının canlandırmak, geliştirmek. Karşıyakalı işadamı ve yöneticileri bir araya getirmek.

Yücel Çağatay: 1912 Karşıyaka Derneği bu güne kadar neler yaptı?
Sait Gürsoy: Kuruluşumuzla aynı günlere denk gelen 2004 yılı yerel seçimlerinde Karşıyaka’yı yönetmeye aday Karşıyaka Belediyesi başkan adayları projelerini dernek üyelerimizle paylaştı. Dernek logomuz DEÜ, GSF öğrencileri arasında düzenlediğimiz logo yarışmasını sonuçlandırdık ve derneğimizi en iyi tanımlayacağına inandığımız ve kurumsal kimliğimizi oluşturacak logomuzu seçtik. Derneğimiz Aralık 2004 tarihinde Türkiye Basketbol Federasyonu seçimlerinde başkan adaylarını ağırlamıştır. Bir hafta ara ile Turgay Demirel ve Lütfü Arıboğan misafirimiz olmuş Karşıyaka ve KSK hakkında barkovizyon sunumları yapılmış, camiamızın sıkıntıları dile getirilmiştir. Adayların görüş ve projeleri dinlenmiştir.

Universiad nedeni ile yapılan tesislerin KSK’ye kazandırılması ve faydalandırılması, Karşıyaka Belediyesi ile KSK arasındaki ilişkinin artarak devam etmesi konusunda girişimlerde bulunulmuştur. Ayrıca 2005 yılında KSK altyapılarına yönelik bir eğitim planı ve atletizm şubesi kurulabilmesi için bir rapor hazırlanıp KSK’ne sunulmuştur. Derneğimiz KSK divan oluşumu ve tüzük değişimi aşamalarında aktif rol alarak KSK’nün çeşitli dönemlerde yaşadığı sıkıntıların çözümünde aktif rol almaya devam etmiştir. Dernek 2006 – 2009 yılları arasında aktif görülmese de bu süreçte Karşıyaka Spor Kulübüne aktif yöneticiler vermeğe devam etmiştir. Yine dernek üyelerimiz son yerel seçimlerde Karşıyaka ve Büyükşehir Meclisine girmiştir.

Bu arada derneğimizin Kaklıç’da bir arazinin kulübümüz altyapısına kazandırılma çabaları İçişleri Bakanlığının söz konusu yeri İzmir Emniyet Müdürlüğüne vermeyi tercih etmiştir.

Yücel Çağatay: 1912 Karşıyaka Derneğinin bu günden sonra hedefleri nelerdir?
Sait Gürsoy: Derneğimiz hedefleri değişmemiştir. Tüzüğümüzde ve bu güne kadar özellikle dernek başkanlarımızın söz ettiği hedeflerde bir sapma yoktur. 1912 Karşıyaka Derneği; KSK’nün 100. yılı, Kent Kültürü ve KSK - Karşıyaka kimliği alanında üretilecek projeler de yeni dönemde uygulamaya geçilmesine çalışılacaktır. Şubat ayında Alaybey girişinde dernek lokalimiz açılmış olup üyelerimiz, basın camiası, belediye başkanımız Sayın Cevat Durak ve kulüp başkanımız Sayın Coşkun Keskiner ile bir araya gelmekteyiz. Geçtiğimiz hafta İzmir Basını ile bir araya geldiğimizde 1912 Karşıyaka Derneğinin projelerinin uzun vadeli olduğunu ve Karşıyaka'ya rakip değil, her zaman destek vereceklerini söylemiştir.