Amaçlarımız


Derneğimizin amaçları:
Anayasamızın öngördüğü esaslara ve Atatürk İlkelerine uygun olarak;

Karşıyaka ve KSK’nün tarihi ve kültürel değerlerini araştırmak, yaygınlaştırmak, korumak.
Ulusal ve uluslararası düzeyde Karşıyaka ve KSK sevgisinin yaygınlaştırmak, yoğunlaştırmak, KSK camiamızı ve taraftar kitlemizi genişletmek, dayanışmayı arttırmak. Karşıyaka lobisini, kamuoyunun oluşturmak.
Sporcu yetiştirmek, özendirmek, ödüllendirmek, yarışmaları izleme ilgisini, KSK’nün ulusal ve uluslararası sportif başarılarını arttırmak.
Spor araştırma ve eğitim merkezleri, spor okulları, halk ve sporcu sağlığı eğitimi ve tedavisi merkezleri, Karşıyaka Koleji ve Üniversitesi gibi Eğitim Kurumları Kurmak, kurslar, dershaneler açmak, bilgi teknolojisi ve iletişiminde yer almak.
KSK’ne kendi gelirleri ile yönetilebileceği kalıcı ekonomik mali kaynak sağlayacak projeler geliştirmek ve uygulamak, halkın katılımını sağlamak, Karşıyaka imajını, renklerini, logo vd. marka özelliklerini, tüketim gücünü harekete geçirmek.
KSK’nün Ülke Spor yönetimlerinde yer almasını temin etmek, mahalli ve bölgesel spor klüpleri ile birliktelikleri, diyalogları geliştirmek.
KSK’ne hizmet veren sporculara, yöneticilerine sahip çıkmak, vefa ve şükran duygularının ortaya koymak.
Sportif, Sosyal ve kültürel tesisler açmak, işletmek, etkinlikler düzenlemek, Karşıyaka’nın sosyal, kültürel, ekonomik yapısının canlandırmak, geliştirmek. Karşıyakalı işadamı ve yöneticileri bir araya getirmek.

Derneğe Üyelik:

Derneğin amaçlarını kabul eden gerçek kişiler derneğe üye olmak için başvurabilir. Derneğe üyelik başvurusunda bulunacak kişilerin medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip ve 18 yaşını bitirmiş olmaları gerekmektedir. Üyelik için 2 fotoğraf , Nüfus Cüzdanının aslı ve fotokopisi, ve derneğe giriş formunu doldurmaları gerekmektedir. Derneğe kabul edilen üyeler giriş ve yıllık aidatları ödemekle yükümlüdürler.