1912 Karşıyaka Derneği tarih

1912 KARŞIYAKA DERNEĞİ;
“Platformdan Derneğe giden öykü.


Hedef Karşıyaka Kent kültürü ile KSK arasında daha güçlü bir köprü”


Sabri YETKİN Cem KARAGÖZLÜ Tufan ATAKİŞİ


Karşıyaka veya KSK bu iki kavram birbiri içerisine girmiş ve ayrılamaz bir olgu olarak gündemdedir. Şimdi diyeceksiniz siz (Biz) Karşıyaka’lılar böylesinizdir. Hayır bizi tanıyanlar, tanımaya çalışanlar bir ötesi anlayan veya anlamaya çalışanlar irdeleyip sentezleyenler ne diyorlar bakın size iki tarafsız belge.

Birincisi 22 Eylül 2004 tarihli Cumhuriyet Gazetesinden.
““Direnişin Simgesi : Karşıyaka
O yıllarda spor kulübünün ötesinde başka görevler de üstlenmişti
K.S.K., Karşıyaka'da ’’Türk Milliyetçiliği" çerçevesinde toplanmak için can atan gençleri spor tabanlı bir ulusçuluğa çekmeyi başardı. Kulüp bu şekilde 1912'lerden 1922'lere kadar on yıl, Türk gençliğinin yabancı egemenliğine karşı direnişinin simgesi haline geldi.

Kulübün forması için uzun tartışmalardan sonra seçilen Yeşil - Kırmızı renkler Türklüğü ve Müslümanlığı simgelemekteydi. Kulüp bu şekilde 1912'lerden 1922'lere kadar on yıl, Türk gençliğinin yabancı egemenliğine karşı direnişinin simgesi haline geldi. Cumhuriyetin ilanından sonra ise kulüp bu sefer bir ''Kemalist Devrim'' savunucusu olarak gençliği Atatürk'ün gösterdiği ilkeler doğrultusunda güçlü, dinamik, kültürlü, çağdaş ve ilerici yetiştirmek için bütün olanaklarını seferber etti.

Kurtuluş Savaşı'na da katıldı
Kurulan takım 1. Dünya ve Kurtuluş Savaşları'na kadar yabancılar ile kıran kırana maçlar yaptı. Santrfor olarak Adnan Menderes'in de bulunduğu takım Kurtuluş Savaşı'na da katılmıştır. Takım, Kurtuluş Savaşı'nda Anadolu'da ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün komutası altında çeşitli cephelerde savaştı. Yukarıda anılarını aktardığımız Zühtü Işıl, Fahrettin Altay Paşa'nın süvarilerinden biri olarak İzmir'e ilk girenler arasında yer almıştır. Diğer bir kurucu olan Örnekköylü Hüseyin yine bir Kurtuluş Savaşı kahramanıdır ve İstiklal Madalyası ile ödüllendirilmiştir. Karşıyakalılar İzmir'e ilk giren kuvvetler içinde yer alarak vatanlarını ve Karşıyaka'yı düşman işgalinden kurtardılar. 1912 yılında kurulan Yeşil- Kırmızılı kulüp, Kral Konstantin'i çileden çıkaracak başarısıyla, Türk gençliğinin yabancı egemenliğine karşı direnişinin simgesi olmuştur. Karşıyaka, 1912 ve sonrasında azınlık egemenliğine karşı Türk'ün onur mücadelesini verirken, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş henüz siyasi bir misyon kazanmamıştı.”


İkincisi Hürriyet Gazetesindfen Doğan Hızlan’nın 4 Haziran 2001 tarihli köşesi;
““İzmir’de operaya en çok kim gider?
Sorunun cevabını hemen vereyim: Karşıyakalılar. Yani kendilerine 35.5 diyenler.
Operayı çok seven İzmirli bir yazar arkadaşıma sordum: İzmirliler operayı ne kadar seviyorlar, gelenler her temsili dolduracak sayıya ulaşıyor mu? Doluyor, dedi, çoğunluğu Karşıyaka'da oturanlar, ardından Hatay geliyor. Alsancaklı bir dostum, sohbeti kesip, peki biz Alsancaklıların durumu nedir, diye sorunca, yazar arkadaşım, siz sonradan geliyorsunuz, dedi.
Hoşuma gitti bu açıklama.
Bu sonuç üzerine arkadaşımdan bir Karşıyakalı profili çıkarmasını istedim.
Yani, diye söze başladı, sen benden 35.5'ları anlatmamı istiyorsun. Gene beni şaşırttı. Karşıyakalılar kendilerine 35.5'uncular derlermiş. Malum İzmir’in trafik kodu 35, yarım artı koymuşlar kendilerine. Arabalarının arka camlarına da otomobil plakası biçiminde bir plaka koyarlarmış ve 35 1/2 diye yazarlarmış. Yazının amacı, şehirler, semtler arasındaki farkı incelemek değil. Genede operayı çok sevenlerin, yarım derece farklarını hoş görmelerini isterim, okurlarımdan.”


Bunlar bizim dışımızda yazılanlar gelelim 1912 Karşıyaka Derneğinin öyküsüne.

1912 Karşıyaka Platformu çatısı altında kurumsallaşma ve gelecek için model oluşturmak amacıyla 20 Nisan 2002 tarihinde Karşıyaka Arama Konferansı gerçekleştirmiştik. Gerçekleştirdiğimiz bu etkinlik, Türkiye’de bir spor kulübü tarafından düzenlenen ilk arama konferansıydı. Bizim bir yıl ardımızdan ancak Galatasaray gerçekleştirebildi. Ancak bizimki hala farklıydı. Zira hem bir spor kulübü olan KSK’yi hem de Karşıyaka’yı bir ilçe olarak tartışan konferanstı.
Arama konferansına camiadan yaklaşık 80 kişi davet edilmiş ve Efes otelinde gerçekleştirilen bu toplantıya 50 civarında katılımcı icabet etmişti. Toplantıyı düzenlemekteki amacımız “Karşıyakalı kimliğimizin ışığında bizler kimiz, neler yapabiliriz, ortak akıl geliştirerek, vizyon, misyon ve stratejilerimizi nasıl belirleyebiliriz?” sorularına yanıt aramaktı.
   Arama konferansında ortak oturumlarda sorunlar ve yapılması gerekenler tartışıldıktan sonra, kurumsal, bireysel ve kent kimliği stüdyoları oluşturulmuş ve konular tartışılmıştı. Arama konferansı sonrasında yaklaşık 150 sayfalık bir metin elde edilmişti. Konferansın ardından yaklaşık bir yıllık sürede düşüncelerin olgunlaşması ve yeni bir örgütlenmeye ihtiyaç olup olmadığının araştırılmasıyla geçildi. Karşıyaka camiasına yeni bir ruh ve heyecan kazandırılması ve neler yapmamız gerektiğini tartışmak üzere 2003 yılı Nisan ayından itibaren Mehmet Ali Kasalı, İbrahim Koç, Cihan Türsen, Sait Gürsoy, Deniz Sipahi, Sabri Yetkin, Mustafa Ferit Acar ve Turhan Gürsel Urhan yaklaşık iki haftada bir toplantılar gerçekleştirerek, sportif başarı, kent kültürü ve kimliği, iktisadi teşebbüsler gibi konularda görüş alışverişinde bulunarak, yeni bir örgütlenmeye ihtiyaç olduğu görüşünü oluşturmuşlardır.
   Sekiz kişilik bu kadro, örgütlenmek için büyüme ihtiyacı duyarak 2002 Haziran ayı içinde Tufan Atakişi, Seracettin Sakıpağa ve Ahmet Talimciler’e çağrı çıkartmış, platform bu sayede on bir kişiye ulaşmıştı. Yaz aylarında toplanamayan platform, 2003 Ekim ayından itibaren guruba Tayfun Yelkenbiçer, Kenan Kırkpınar, Ziyanur Hasbay, Cem Karagözlü, Yansı Eraslan Sekiz kişilik bu kadro, örgütlenmek için büyüme ihtiyacı duyarak 2002 Haziran ayı içinde Tufan Atakişi, Seracettin Sakıpağa ve Ahmet Talimciler’e çağrı çıkartmış, platform bu sayede on bir kişiye ulaşmıştı. Yaz aylarında toplanamayan platform, 2003 Ekim ayından itibaren guruba Tayfun Yelkenbiçer, Kenan Kırkpınar, Ziyanur Hasbay, Cem Karagözlü, Yansı Eraslan katıldı ve yeniden toplantılarına başladı. 13 Ekim 2003 tarihinde gerçekleştirilen toplantı, oluşum için yeni bir dinamizm yaratmış, bu toplantıda “sportif faaliyetler, kulüple ilişkiler, kent tarihi ve kültürü, örgütlenme modeli, tüzük, iletişim” konuları tartışılıp, bu platformun son derece önemli bir girişim olduğu, mutlaka yaşaması ve geliştirilmesi gerektiği, ancak bir sinerji yaratılması için de bir takım projelerin hazırlanıp, derhal uygulanmaya konması yolunda görüş birliği oluşturulmuştu. Bu toplantının ardından platform için bir Sekretarya oluşturularak kurumsallaşma yolunda ilk adımlar atılırken, platformun on beş günde bir toplanması kararlaştırılmıştı. Bu ve bundan sonraki toplantılara Celal Ergin, Cenk Karace, Coşkun Süer, Muhittin Bilget, Özer Kırca, İbrahim Yelkenbiçer, Önder Baysoy, Özer Kırca, Yılmaz ve Yalçın Temizocak, Selahattin ve Sebahattin Sakıpağa’da katıldılar. Platform 28 kişiye ulaşmıştı.
   27 Ekim 2003 tarihli platform toplantısında Kent Tarihi ve Kültürü ile AR-GE projeleri görüşülüp, kabul edilmiş, platformun çalışmalarının kurumsallaşması için örgütlenme modelleri üzerinde durulduktan sonra, projelerin heyecan verici olduğu, bunların kamuoyuna mâl edilmesi ve platformun kitleselleştirilmesi için görüş birliği oluşturulmuştu.
   17 Kasım 2003 tarihinde platform bir kez daha toplanmıştır. Bu toplantı kurumsallaşma ve tüzel kimlik oluşturulması açısından en önemli kararların alındığı toplantı olmuştu. 1912 derneğinin kurulması çalışmalarına başlanması, bunun için çağrı yapılması ve platform üyelerinin kurucu üye olması kabul edilmişti. Aynı toplantıda örgütlenme çalışmalarına kavramsal bir içerik katılması öngörülmüş, kulübün ve camianın 100. yılı adına bilanço çalışmaları yapılması, 100. yılda Karşıyaka ve Kulüp için hedefler belirlenmesi gerektiği de kabul edilmişti.
2003 yılının son aylarındaki toplantılarımızın ağırlıklı konusunu örgütlenme, kitleselleşme ve 100. yıl projeleri oluşturmuş ve ciddi tartışmalar yaşamıştık. 2004 yılbaşından itibaren büyümeyi ve katılımcı sayımızı artırarak, örgütlenme konusunda somut adımlar atmayı hedeflemiştik. Bu heyecanı veren katılımcı 28 kişinin de eksiksiz toplantılara katılması ve heyecanıydı.
25 Ocak 2004 tarihindeki toplantımızda çok güçlüydük, büyüme yolunda somut adımlar atmış, örgütlenme ve gelecek adına çok yararlı görüşmeler yaparak, güven tazelemiştik.
6 Mart 2004 tarihinde gerçekleştirdiğimiz toplantımızda derneğin kuruluşu kararlaştırılmış ve kurucuların evraklarını hazırlaması kararlaştırılmıştı. Bu arada Türkiye’nin gündemini yerel seçimler oluşturduğu için Karşıyaka Belediyesi başkan adaylarını (Cevat Durak, Kerem Ali Sürekli, Cevat Kırkpınar) platformumuza davet ederek, Karşıyaka ve kulüp hakkındaki görüşlerini ve projelerini dinleme fırsatı bulduk ve bizler de taleplerimizi dile getirdik.
   13 Mart 2004 tarihi kuruluşumuz çalışmalarımız açısından bizim için çok önemli bir tarihti. O gün gerçekleştirdiğimiz toplantıda derneğimizin kuruluşunu imzalarımızla tescil ettik. Yaklaşık üç yıldır sürdürdüğümüz bir süreci, mutlu sona ulaştırmıştık. 41 kişiden oluşan kurucu üyelerimizle 1912 Karşıyaka Derneğini vücuda getirdik. 1912 Karşıyaka Platformu bu tarihten itibaren tüzel kişiliğe kavuşarak, 1912 Karşıyaka Derneği’ne dönüşmüştür. Kurucu üyelere yukarıdaki isimlere; Selçuk Yaşar, Tahir Türetken, Yusuf Kırkpınar, Ünal Kamalı, Seyhan Evlioğlu, Ruhi Örmeci, Nedim Kalpaklıoğlu, Kaya Güven, İskender Mesudiyeli, Hasan Denizkurdu, İskender Mesudiyeli, Deniz Barçın, Cihan Büyükoral eklendi. Aynı hafta derneğimizin kuruluşu gerçekleşti. Derneğin tüzüğünde kuruluş amacı şöyle yer aldı;
Anayasamızın öngördüğü esaslara ve Atatürk İlkelerine uygun olarak;
• Karşıyaka ve KSK’nün tarihi ve kültürel değerlerini araştırmak, yaygınlaştırmak, korumak.
• Ulusal ve uluslararası düzeyde Karşıyaka ve KSK sevgisinin yaygınlaştırmak, yoğunlaştırmak, KSK camiamızı ve taraftar kitlemizi genişletmek, dayanışmayı arttırmak. Karşıyaka lobisini, kamuoyunun oluşturmak.

• Sporcu yetiştirmek, özendirmek, ödüllendirmek, yarışmaları izleme ilgisini, KSK’nün ulusal ve uluslararası sportif başarılarını arttırmak.
• Spor araştırma ve eğitim merkezleri, spor okulları,halk ve sporcu sağlığı eğitimi ve tedavisi merkezleri, Karşıyaka Koleji ve Üniversitesi gibi Eğitim Kurumlan Kurmak, kurslar, dershaneler açmak, bilgi teknolojisi ve iletişiminde yer almak.
• KSK’ne kendi gelirleri ile yönetilebileceği kalıcı ekonomik mali kaynak sağlayacak projeler geliştirmek ve uygulamak, halkın katılımını sağlamak, Karşıyaka imajını, renklerini, logo vd. marka özelliklerini, tüketim gücünü harekete geçirmek.
• KSK’nün Ülke Spor yönetimlerinde yer almasını temin etmek, mahalli ve bölgesel spor klüpleri ile birliktelikleri, diyaloğları geliştirmek.
• KSK’ne hizmet veren sporculara, yöneticilerine sahip çıkmak, vefa ve şükran duygularının ortaya koymak.
• Sportif, Sosyal ve kültürel tesisler açmak, işletmek, etkinlikler düzenlemek, Karşıyaka’nın sosyal, kültürel, ekonomik yapısının canlandırmak, geliştirmek. Karşıyakalı işadamı ve yöneticileri bir araya getirmek.
Derneğin Kurucu Yönetim Kurulu ve görev dağılımı şöyle oldu. Başkan: Mehmet Ali Kasalı; Başkan Yardımcısı: Cihan Türsen; Başkan Yardımcısı: İbrahim Koç; Sekreter: Sabri Yetkin; Muhasip: Turhan G. Urhan; Üyeler: Tayfun Yelkenbiçer, Yansı Eraslan, Seracettin Sakıpağa, Kenan Kırkpınar, Sait Gürsoy, Mustafa Ferit Acar. Yönetim kurulu kurumsal kimliğin yaratılması için ilk iş olarak dernek logomuzun hazırlanması amacıyla bir yarışma düzenlenmesini kararlaştırdı. Ayrıca derneğimizin tanıtımını yapmak ve hedeflerimizi anlatmak için İBB ve Karşıyaka Belediye Başkanlarım ziyaret edildi. 17 Haziran 2004 günü Durmuş Yaşar köşkünde düzenlenecek bir kokteyl ile derneğin tanıtımı yapılacağı sırada 15 Haziran’da İzmir Büyükşehir Başkanı Ahmet Piriştina’nın vefatı bu etkinliğimizi iptal etmek zorunda bıraktı. DEÜ, GSF öğrencileri arasında düzenlediğimiz logo yarışmasını sonuçlandırdık ve derneğimizi en iyi tanımlayacağına inandığımız ve kurumsal kimliğimizi oluşturacak logomuzu seçtik (Resim). Sosyal ve Kültürel İşler Komitemiz, kent kültürü ve Karşıyakalılık bilinci oluşturma adına çalışmalarda bulunmuş ve proje içeriklerini tamamlamış uygulama için gerekli koşulları beklemektedir. 100. Yıl Komitemiz, 100. Yılı camia adına bir mihenk taşı olarak tespit etmiş ve bu önemli yıldönümü için 100. Yıla Doğru, 100. Yılda ve 100. Yıldan Sonra olmak üzere üç aşamalı bir çalışma periyodunun oluşturulmasını planlamaktadır. Derneğimiz kısa süre içinde camianın güven duyulan odağı haline gelmiş ve Kulüp ve camiada yaşanan sıkıntıların çözülmesinde roller üstlenmiş ve sıkıntıların başarıyla aşılmasını sağlamıştır. 1912 Karşıyaka Derneği camia adına lobicilik faaliyetlerine başlamış, ilk olarak Basketbol Federasyonu seçimlerinde başkan adaylarını ağırlamıştır. Bir hafta ara ile Turgay Demirel ve Lütfü Arıboğan misafirimiz olmuş Karşıyaka ve KSK hakkında barkovizyon sunumları yapılmış, camiamızın sıkıntıları dile getirilmiştir. Adayların görüş ve projeleri dinlenmiştir.
   Yasa gereği altı ay sonra ilk genel kurulumuzu gerçekleştirdik. Tüm gün süren genel kurulun sabah bölümü yasal genel kurul, öğleden sonrası istişare toplantısı olarak gerçekleşti. Bu aşamada derneğe Tevfik ve Serhan Sakıpağa, Cüneyt Bumin, Fatih Diniz, Ahmet Öz, Ersin Faralyalı, Hüseyin Kasalı, Yücel Çağatay, Togan Toprak, Levent Aziz Güngil, Erkin Umsan, Durmuş Ali Aykol ve Sadri İşçimenler üye oldu. Dernek yönetim kurulu aynı isimler ile devam etti. Ancak ilerleyen günlerde Sabri Yetkin’nin sağlık, Yansı Eraslan’nın yurt dışına gitmesi nedeni ile yerlerini Ziyanur Hasbay ve Cem Karagözlü devraldı.

   2010 yılında yapılan genel kurulda Sait Gürsoy başkanlığındaki yeni yönetim kurulu2015 yılına kadar,  görev yaptı.

  2015 yılında yapılan genel kurul'da yoğun işleri nedeniyle başkanlığa aday olmayan Sait Gürsoy'un yerine başkanlığa Muhittin Bilget seçilip bayrağı devraldı ve Ekber Göçer, Tufan Konuk, Cafer Aralı, Turhan Gürsel Urhan, Seyhan Evlioğlu, Mustafa Karluk, Vehbi Moğol, Yücel Çağatay, Serkan İncekaş, Koray Şentay, Ergün Okçay, Kerem Özsoy, Korhan Yetiş ve yeni katılan üyeler Mustafa Özçakar, Can Uçkun, Haldun metinler, Özer Uğur ve Asaf Yalman'dan oluşan yönetim kurulu ile görevlerini sürdürmektedir.